logocertifikat
O firmě Naše služby Kontakt

 

Revize a kontroly plynových zařízení:
 • revize bytového rozvodu plynu
 • revize plynových přípojek
 • revize průmyslových plynovodů
 • revize plynových spotřebičů – sporáků, kotlů, průtokových ohřívačů, topidel
 • revize plynových kotelen
 • revize plynových regulačních stanic

Opravy plynových zařízení:
 • opravy rozvodů plynu v domech, bytech, provozovnách
 • odstraňování porevizních závad
 • opravy a úpravy rozvodů plynu
 • opravy plynových spotřebičů – sporáků, kotlů, průtokových ohřívačů, topidel

Montáže plynových spotřebičů:
 • montáže sporáků
 • montáže kotlů
 • montáže průtokových ohřívačů
 • montáže topidel